Verkleinen Vergroten  
 
  start » archief » artikel reacties  
 

Nieuws en evenementen...

zoeken:
 
     
 

 •  Welkom

 •  Nieuws

 •  De EGD&P?

 •  Ontdek het erfgoed

 •  Steun ons!

 •  Contact

 •  Veelgestelde vragen

 English page

 

Nederlandse milieuverenigingen laten eis ontpoldering van de Hedwigepolder vallen

Geplaatst door EGDP op 06-04-2011
 

De natuurorganisaties ‘De Zeeuwse Milieufederatie’ en ‘Het Zeeuwse Landschap’ hebben besloten hun eis voor de ontpoldering van de Hedwigepolder te laten vallen.

De ontpoldering kadert als natuurcompensatie binnen de uitdieping van de Westerschelde waarvoor een aantal natuurgebieden in het Schelde-estuarium dienden plaats te maken. In ruil stellen de natuurverenigingen voor om een Natuurherstelfonds Westerschelde op te richten. De concrete invulling van het fonds is nog niet duidelijk. Hun beslissing wordt gemotiveerd door het massale verzet van de Zeeuwse bevolking tegen de ontpoldering, de negatieve houding die daardoor is ontstaan ten aanzien van de milieuverenigingen en de gewijzigde houding van de nieuwe Nederlandse regering in het dossier.

In 2010 heeft de Nederlandse regering besloten dat de ontpoldering niet doorgaat en zij op zoek gaat naar alternatieven. Vlaanderen houdt zich daarentegen vast aan de Scheldeverdragen waarin de afspraak om de Hedwigepolder te ontpolderen is vastgelegd. Onmiddellijk na de ratificatie van de verdragen is gestart met de ontpoldering van Prosperpolder-noord en de aanleg van het natuurgebied op Belgisch grondgebied. In een gebied van 170 hectaren zijn alle bewoners en boeren op korte termijn onteigend. Een aantal waardevolle hoeves, waaronder de Sint-Antoniushoeve worden gesloopt. Eind maart werd café/taverne De Schoof gedwongen de deuren te sluiten op deurwaardersbevel. De landbouwgebieden zijn onvruchtbaar gemaakt, alle bomen zijn gerooid en de dijken rondom het gebied zijn haast volledig aangelegd.

Dit ondanks het feit dat op Nederlands grondgebied niet werd gestart met de uitvoering van de werken. De Vlaamse overheid zette haar oogkleppen op en deed alsof er niets aan de hand was. Door onmiddellijk te ontpolderen heeft de Vlaamse overheid getracht een onomkeerbare situatie te creëren en op die manier Nederland verder onder druk te zetten. Een vorm van politiek die de Vlaamse regering wel vaker hanteert onder de noemer ‘Beslist Beleid’.

Maar hierdoor komt Vlaanderen met een probleem te zitten. Milieuvereniging Natuurpunt eist dat de gemaakte afspraken worden nagekomen. Indien Nederland weigert zijn deel van de afspraak uit te voeren, zal dat voor Vlaanderen grote gevolgen hebben, waarschuwt Wim Van Gils van Natuurpunt. “Zo zal aan Vlaamse kant meer oppervlakte nodig zijn om de natuurdoelstellingen van enerzijds het Sigmaplan en anderzijds het Strategisch Plan van de Antwerpse haven te kunnen waarborgen. Het ontwerp en de vergunning voor de dijkwerken en de inrichting van het Vlaamse deel van de Prosperpolder moet dan overgedaan worden, met onder andere een extra dijk op de grens“. Het komt er dus op neer dat men in Vlaanderen op zoek zal moeten gaan naar extra natuurcompensaties waardoor nog meer landbouwgronden en boeren onteigend zullen worden.

Minister-president Kris Peeters benadrukt dat de Vlaamse regering zich houdt aan de met Nederland gemaakte afspraken. Wat zoveel wilt zeggen als “Wij houden onze oogkleppen op en doen alsof er niets is gebeurd”.

Het is op dit moment nog onduidelijk welke acties de Nederlandse overheid zal nemen. In afwachting daarvan gaat de Vlaamse overheid door met de ontpoldering van Prosperpolder-noord. De kans is groot dat de Nederlandse regering weigert de Hedwigepolder op te geven wat als gevolg kan hebben dat nog meer Vlaamse landbouwgebieden worden ontpolderd. Het is ook niet duidelijk wat de gevolgen zullen zijn inzake het overstromingsgevaar binnen het Zeescheldebekken aangezien dit intergetijdengebied ook bedoeld is als rem op het stroomopwaartse waterpeil.

De EGD&P is reeds jaren gekant tegen dit project. De EGD&P is van mening dat het creëren van dergelijke natuurcontainers een aantasting vormt van de polders en de erfgoedwaarden die zich daarin bevinden. Natuurgebieden hebben een ontstaansgeschiedenis en maken deel uit van een landschap waarin alle elementen met elkaar in verbinding staan en een gebalanceerd evenwicht vormen. Een goed natuurbeleid bestaat dan ook niet in het aanleggen van artificiële natuurgebieden maar in het vrijwaren van bestaande natuurwaarden. De EGD&P is van mening dat erfgoedwaarden in harmonie kunnen bestaan met natuurwaarden. Om een natuurgebied aan te leggen, is het niet nodig alle inwoners te verjagen en alle menselijke bouwwerken te vernietigen. Erfgoed en natuur zijn complementair. De EGD&P pleit dan ook voor een natuurbeleid waarin meer aandacht wordt geschonken aan erfgoedwaarden en waarbij de polders als volwaardige landschapsvorm worden gerespecteerd. Meer informatie hierover is terug te vinden in het document HUB Doel-Lillo.

 
Reacties
 
Nog geen reacties ontvangen.
<<< Vorige 1 Volgende >>>

Reageren
Naam
Email (optioneel)
:: Reactie ::
;):weirdo::unsure::s:roll::push::puke::oh::o:love::idea::huh::hmm::eek::amazed::\'(:P:O:D:@:):$8)
Bold Italic Underline Strikethrough Subscript Superscript Font color Font Family Font Size Left Align Center Align Right Align Teletype Horizontal Line Marquee Quote Flash Image Image E-mail link hyperlink List
Resterende karakters
CAPTCHA
Code (vul de getoonde anti-spamcode in aub)
Wachtwoord (enkel geregistreerde gebruikers)

 

 

 
         
ontwerp & ontwikkeling: www.stipdc.com