Verkleinen Vergroten  
 
  start » archief » artikel  
 

Nieuws & evenementen...

zoeken:
 
     
 

 •  Welkom

 •  Nieuws

 •  De EGD&P?

 •  Ontdek het erfgoed

 •  Steun ons!

 •  Contact

 •  Veelgestelde vragen

 English page

 

EGD&P 'klasseert' onbeschermd erfgoed

Geplaatst door EGDP op 21-05-2012

De Erfgoedgemeenschap Doel & Polder klaagt het inconsequent erfgoedbeleid aan van het Gemeentebestuur van Beveren, het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en start een nieuwe campagne voor het behoud van het unieke erfgoedlandschap dat heel de polder is, inclusief het dorpscentrum van Doel.

Afspraak op 28 mei op de Opendeurdag van bedreigd erfgoed in de polder 'LEVEN IN ERFGOED'

De Erfgoedgemeenschap Doel & Polder klaagt het inconsequent erfgoedbeleid aan van het Gemeentebestuur van Beveren, het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en start een nieuwe campagne voor het behoud van het unieke erfgoedlandschap dat heel de polder is, inclusief het dorpscentrum van Doel.


GRUP

Een merkwaardig feit… Het Gemeentebestuur van Beveren zet de procedure in voor de klassering van de historische dijk van Rapenburg. Het Gemeentebestuur van Beveren roept moord en brand wanneer het voortbestaan van Rapenburg en Ouden Doel in het gedrang komt, maar zwijgt wanneer de rest van de polder ter sprake komt. Nochtans is wat er op het spel staat niet niks:
Een gebied ter grootte van de Stad Antwerpen zal met de grond gelijk gemaakt worden als de plannen voor een nieuwe nutteloze havenuitbreiding zullen doorgaan. Honderden gezinnen en hun woningen worden bedreigd. De inspanningen van deze mensen (landbouwers en burgers) hebben tot nu toe het poldererfgoed kunnen vrijwaren voor vernietiging. Dit heeft de samenleving geen cent gekost! Leven in dit erfgoedlandschap is mogelijk en betekent een meerwaarde voor de samenleving!
Erfgoed in het bedreigde gebied beperkt zich niet tot enkele erfgoedkorrels: 1 hoeve (Hof ter Walle in Kieldrecht), 1 plaisancehuis (Hooghuis in Doel), 1 molen in Doel en 1 dijk (Rapenburg), maar omhelst een ganse streek. In deze streek zijn de verschillende fases van de geschiedenis van de Scheldepolders nog zichtbaar in het landschap: de 14de eeuwse oude dijken van ’t Eylandt de Doel, de 17de eeuwse herindijking en herinpoldering van Doel en de 19de eeuwse Nieuw Arenbergpolder en Prosperpolder.

Om even te vergelijken… Het unieke 17de eeuwse dambordpatroon van Doeldorp en Doelpolder vind je ook terug in De Beemster in de buurt van Amsterdam. De Beemster is juist omwille van dit feit door Unicef tot Werelderfgoed uitgeroepen. In de Beemster betreurt men het verdwijnen van de molens en de plaisancehuizen. In Doel is er een molen, de enige molen op een zeedijk in onze contreien en de oudste stenen molen van het land. In Doel wordt in privébezit een plaisancehuis behouden. Het portaal en het timmerwerk van dit oudste gebouw van de polder is door dezelfde aannemer als die van het Rubenshuis in Antwerpen uitgevoerd. Een overheid met enig zelfrespect zou dit erfgoed koesteren en een gat in de lucht springen omwille van de mogelijkheden op vlak van toerisme!
In de polders van Oud Arenberg, Nieuw Arenberg, Prosperpolder en Doelpolder liggen tientallen historische hoeves. Na lange strijd is 1 hoeve van verdere vernietiging gevrijwaard en monument verklaard (Hof ter Walle, Oud Arenberg 73). Het Gemeentebestuur van Beveren heeft nooit de nodige inspanningen gedaan voor dit monument dat men ons in Nederland en de rest van Europa benijdt.

Erfgoedstudie MOW

Sinds januari 2011 loopt er een erfgoedstudie, besteld door het Vlaamse Gewest, departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO). Deze studie kadert binnen de milderende maatregelen van het AfbakeningsGRUP voor de haven van Antwerpen. De studie heeft tot doel het erfgoed van de streek in kaart te brengen op een objectieve wetenschappelijke manier, om met deze gegevens een geďntegreerd plan op te zetten voor eventueel behoud.
Ondertussen wordt dit onderzoek in de feiten doorkruist doordat er stelselmatig hoeves worden afgebroken zonder dat men de resultaten van dit onderzoek afwacht!
In de maand september 2011 werd een woonhuis met schuur gelegen op het adres Saftingen 36 in het gehucht Saftingen afgebroken in opdracht van de eigenaar, de MLSO. Het geheel is opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed.
Tijdens de zomer van 2011, werd een historische hoeve met een 19de eeuwse kern gesloopt op het adres Zoetenberm 41, Doel. Dit gebeurde in opdracht van de eigenaars, zijnde de Maatschappij Linkerscheldeoever en de Vlaamse Landmaatschappij. De Gemeente Beveren heeft vertegenwoordigers in deze organen en is dus medeverantwoordelijk voor de sloop. De hoeve was gelegen in de Doelpolder beneden de dijkweg die de gehuchten Saftingen en Rapenburg verbindt. De dijkweg waarvoor het Gemeentebestuur van Beveren een klasseringsaanvraag doet.
In de erfgoedstudie is het dorp Doel niet opgenomen. Vreemd!

Natuur en erfgoed

Natuur en erfgoed sluiten elkaar niet uit. Het unieke natuur- en erfgoedlandschap De Putten (Oud Arenberg) met zijn historische hoeves, historisch turflandlandschap en unieke biotoop omwille van zeldzaam zilt kwelwater is van Europees belang en dient daarom maximaal behouden. Aan de Muggenhoek wordt een experimenteel landschap gecreëerd ter vervanging. Specialisten hebben twijfels over de slaagkansen ervan. Het kost handen vol geld. Vruchtbare landbouwgrond en enkele hoeves en burgerwoningen moeten hiervoor verdwijnen… en zo’n ‘biodiversiteitscontainer’ is die ook niet verplaatsbaar … op termijn…

Onze eisen

Wij eisen daarom een consequent beleid, de ontwikkeling van een geďntegreerde visie op erfgoed, landschap en natuur. Dit wil vandaag betekenen:
- Herwaardering van de ganse ‘polder’ als erfgoedlandschap
- Geen afbraak + geen leegstand van erfgoedsites. Leven in erfgoed is de sleutel!
- Behoud en restauratie van bestaande monumenten (o. a. Hof ter Walle, Scheldemolen en Hooghuis)
- Maximaal respect voor de voortgang en de resultaten van de Erfgoedstudie en uitbreiding ervan naar een onderzoek van het erfgoed van het dorp Doel.
- Een echt maatschappelijk debat aan de hand van de erfgoedstudie en een kosten-baten-analyse waarbij ook zachte waarden als erfgoed, residentie, horeca, landschap en toerisme worden gecalculeerd en gerespecteerd.
- Inspraak en inzet van de expertise van bevolking en erfgoedverenigingen

aanraden :: reacties 0

 

 

 
         
ontwerp & ontwikkeling: www.stipdc.com